آموزش رباتیک ( بخش دوم )

در این قسمت از سری مقالات آموزش رباتیک به سبک چالیک به بررسی قسمت های مختلف
یک ربات می پردازیم. برای آشنایی بیشتر با قسمت های مختلف رباتیک چالیک و اشراف کاملتر
برای ساخت انواع ربات های چالیک توسعه می شود این مقاله از سری آموزش رباتیک به سبک چالیک را
مطالعه بفرمایید.

قسمت های مختلف یک ربات

یک ربات از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که در این سری از مقالات آموزش رباتیک به معرفی این
بخش ها می پردازیم.

1- قسمت مکانیکی :

این قسمت از ربات به عنوان محرک ربات عمل میکند و در رباتهای مختلف بنا بر عملکردشان متفاوت
میباشد. همان طور که اشاره شد رباتهای اولیه تماما از قسمتهای مکانیکی ساخته میشدند. این قسمتها
به گونه ای در کنار هم قرار میگرفتند که ربات در نهایت کار مورد نظر را انجام میداد. در ادامه این مقالات با بعضی
از ابزار ساده ی مکانیکی که در طراحی ربات استفاده میشوند آشنا میشویم.

2- قسمت الکترونیکی

از سال 1940 به بعد استفاده از قطعات الکترونیکی در رباتها رواج یافت ، استفاده از این قطعات باعث شد
تا کارایی رباتها بالاتر رود و حجم آنها نیز کاهش یابد. با پیشرفت بشر در زمینه ی قطعات الکترونیکی رباتها
نیز به شکل قابل ملاحظه ای پیشرفت کردند به شکلی که امروزه صحبت از برقراری ارتباط میان انسان و ماشین است.

3- قسمت کامپیوتری

فهم زبان انسان به طور مستقیم برای ماشیها غیر ممکن میباشد. بشر به منظور حل این مشکل و برقراری ارتباط با ماشینها
از زبانهای برنامه نویسی مختلف که قابل درک و فهم برای ربات است استفاده میکند. قسمتهای کامپیوتری ربات در واقع
روح ربات میباشد و وظایف و عملکردد آن را مشخص میکند.

این سه بخش به عنوان بخشهای اصلی علم رباتیک شناخته میشوند و برای ساخت یک ربات نیاز است تا از همه ی آنها اطلاع
داشته باشیم. در ادامه با هر یک از این بخشها آشنا میشویم.
آموزش رباتیک بخش 2