خلاقیت در کودکان با آموزش رباتیک چالیک

خلاقیت در آموزش رباتیک چالیک چگونه نمود پیدا می کند؟با کمک الکترونیک و رباتیک وقتی بچه‌ها یاد بگیرند،
چطور چیزها کار می‌کند، آنوقت قدرت حل مسئله و خلاقیت در آنها رشد پیدا می‌کند. تخیلات که یکی از شاخص‌های
خلاقیت هست در آنها تقویت می‌شود، اگر تخیلات نبود الان هیچ رباتی هم نبود.

همزن چالیک-خلاقیت

همزن چالیک

انجام فعالیتهای دستی بخاطر سرگرم کننده و جذاب بودن آن کمک می‌کند تا کودکان در طول فعالیت اصلا
متوجه نشوند که در حال علم آموزی هستند.فعالیت‌های بر پایه STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی) کمک
می‌کند تا دانش آموزان علومی که تا بحال فرا گرفته‌اند را بصورت ایده‌ها و طرح‌های خودشان به نمایش گذاشته و
در مورد آنها صحبت کنند. از طرفی وقتی کودک شما یاد بگیرد چطور طراحی کند و یک سازه یا پروژه ای را بسازد،
وقتی بزرگ شد این مفاهیم را در غالب ایده‌های پیچیده‌تری گسترش می‌دهد .در رباتیک بچه‌ها با مهارتهای شغلی
مانند همکاری، قدرت حل مسئله و مدیریت پروژه آشنا می‌شوند که این مهارتها در آینده کاری آنها بسیار تاثیر گذار هست.