قطعات رباتیک چالیک

برخی قطعات رباتیک چالیک را در قسمت اول این مقاله شناختیم.
اما در قسمت دوم به معرفی سایر قطعات این مجموعه می پردازیم.
در بخش اول با برخی از قطعات رباتیک چالیک آشنا شدید.
در این بخش قصد داریم تا مجموعه دوم از این قطعات را معرفی نماییم.
با استفاده از این قطعات می توانید انتقال نیرو از منبع تولید آن که میتواند
موتور باشد را تا محل مصرف آن انجام دهید. باید توجه داشته باشید
که با انواع گوناگون ارتباط این قطعات با یکدیگر می توانید روش های گوناگون
و متنوعی ابداع نمایید. در این بخش به آشنایی با مهمترین قطعه برای انتقال
نیرو یعنی چرخدنده ها میپردازیم. چرخدنده ها انواع بسیار زیادی دارند
که با توجه به ویژگی هایی که هر یک دارند برای استفاده انتخاب می شوند.
برای فهمیدن این مطلب که کدام چرخدنده برای کدام کاربرد مناسب می باشد
مهمترین مسئله دانستن ویژگی های آنها می باشد.

چرخدنده ها

در مقالات قبلی با انواع چرخدنده ها آشنا شدیم و آموختیم که چرخدنده ها
برای انتقال نیرو استفاده می شوند اما در این قسمت با چرخدنده های محصولات
رباتیک چالیک آشنا خواهیم شد.

چرخدنده ساده سایز بزرگ

این چرخدنده با تعداد 72 دندانه و قطر تقریبی 72 میلیمتر در حال حاضر بزرگترین چرخدنده
از مجموعه چرخدنده های محصولات رباتیک چالیک میباشد. این چرخدنده هم میتواند
به عنوان چرخدنده ساده و هم برای تغییر در مسیر انتقال نیرو به اندازه 90 درجه
استفاده شود.

big chalik gear

big gear

چرخدنده ساده سایز کوچک

این چرخدنده با تعداد 24 دندانه و قطر تقریبی 25 میلیمتر در حال حاضر کوچکترین چرخدنده
از مجموعه چرخدنده های محصولات رباتیک چالیک می باشد. این چرخدنده مانند چرخدنده قبلی هم میتواند
به عنوان چرخدنده ساده و هم برای تغییر در مسیر انتقال نیرو به اندازه 90 درجه
استفاده شود.

چرخدنده چالیک

small gear

چرخدنده حلزونی

در مورد ویژگی ها چرخدنده حلزونی در مقالات قبلی صحبت شد این چرخدنده
از محصولات چالیک دارای قطر خارجی تقریبی 25 میلیمتر می باشد و چنانچه می خواهید نیرو
را افزایش داده و یا در برخی مکان ها جهت انتقال نیرو را یک طرفه کنید این چرخدنده
انتخاب مناسبی برای شما می باشد.

قطعات رباتیک چالیک

چرخدنده حلزونی

بوش

در برخی مواقع روی شفت و برای ثابت نگه داشتن سایر قطعاتی که روی شفت قرار می گیرد و یا
تنظیم فاصله ها از بوش استفاده خواهیم کرد.
بوش

شفت

تمام قطعاتی که در بالا معرفی شد نیاز به یک شفت یا به زبان ساده تر یک
میله دارد که روی آن قرار گیرند. شفتی که می بینید مخصوص قطعات رباتیک
چالیک طراحی گردیده است و شما میتوانید سایر قطعات این مجموعه را به راحتی روی
آن قرار دهید .
شفت قطعات چالیک