ربات Handiblox یک ربات آموزشی هوشمند بوده که می‌تواند کودکان شما را به برنامه‌ریزی

و جنبه‌های آموزشی ترغیب نماید. ربات Handiblox اجازه می‌دهد تا کودکان توالی کد را با یک

برنامه کدگذاری مبتنی بر بلوک ایجاد کنند. این ربات می‌تواند کلیپ‌های صوتی را ضبط و رنگ

چشم‌های خود را به عنوان تغییر رفتار تغییر دهد. ربات Handiblox با دستگاه‌های iOS و اندروید

سازگار است. همچنین دارای تکنولوژی تشخیص چهره است و می‌تواند برای تشخیص چهره‌های

خاص برنامه‌ریزی گردد.

ربات آموزشی

ربات آموزشی