ربات Kiki یک ربات حیوان نما هوشمند بوده که دارای یک دوربین در بینی است که برای تشخیص و

به یاد آوردن موارد تنظیم شده به فرد استفاده می‌کند. هنگامی که روی چهره شما قفل می‌شود، می‌توانید

با چرخش سر شما را دنبال نماید که با وجود تلاش‌های فراوان، نمی‌تواند کمک کند، اما لبخند را به چهره

برساند. با توجه به زبان بدنتان، می‌تواند بگوید چه زمانی احساس غم و اندوه می‌کنید و سعی می‌کند با آواز

و رقص شما را از حالت غم و اندوه خارج نماید.

ربات حیوان نما هوشمند

ربات حیوان نما هوشمند

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Zoetic AI