ربات OroBot یک فسیل رباتیک هوشمند بوده که با در اختیار داشتن شبیه‌ساز رایانه‌ای

و نمونه‌هایی از فسیل جانور مورد بحث، رباتی طراحی کردند که تمام رفتارهای حرکتی سمندر

باستانی را عیناً تکرار می‌کند. نکته جالب اینکه نحوه راه رفتن Orobates Pabsti شباهت

بسیار زیادی به کیمن (نوعی تمساح) داشته و بدن آن در زمان حرکت نسبت به سایر هم خانواده‌ها

ارتفاع بیشتری می‌گرفته است. تحقیقات اینچنینی علاوه بر افزایش اطلاعات در حوزه مربوطه،

به عنوان مستنداتی برای توصیف تکامل جانوران مورد استفاده قرار می‌گیرند و دانشمندان را یک

گام دیگر به ارائه توضیح جامع و دقیق علمی از نحوه تکامل انسان نزدیک می‌کنند.

فسیل رباتیک هوشمند

فسیل رباتیک هوشمند

فسیل رباتیک هوشمند

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور سوئیس 
  • نام سازنده: École Polytechnique Fédérale de Lausanne