ربات Skaterbot یک ربات اسکی باز هوشمند بوده که طراحی چرخ و پاهای آن

بگونه‌ایست که می‌تواند تعادل خود را حفظ کند در حالی که اسکیت روی یخ هموار می‌شود.

ربات به خودی خود به نحو بهتر اسکیت یاد می‌گیرد. چنین ربات‌هایی می‌توانند برای آموزش

ورزشکاران یا انجام مأموریت‌های جستجو و نجات چالش برانگیز، مورد استفاده قرار گیرند.

ربات Skaterbot یکی از بهترین ربات‌های طراحی شده در حوزه اسکیت روی یخ است.

 ربات اسکیت باز هوشمند

 ربات اسکیت باز هوشمند

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور سوئیس 
  • نام سازنده: ETH Zurich