پژوهشگران یک دست مصنوعی رباتیک ساخته‌اند که با دیگر ربات‌ها فرق دارد؛ این دست رباتیک

با نام (man agile) (Dexterous Hand) قادر به تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری است و قدرت

گرفتن و لمس کردن اشیاء را دارد، در واقع یک قدم از ربات‌ های دیگر پیشرفته‌تر است.

دست رباتیکی که ساخته‌ شده است دارای سنسورهای فشار بوده و قادر است در هنگام گرفتن یک شی

، نیروی خود را کنترل کند.

به گزارش تالاب دانشمندان گفتند: این دست هوشمند دارای حس لامسه است و سنسورهایی که در آن نصب

شده است، انگشت رباتیک را قادر به درک محیط اطراف و تعامل با جهان خارج می‌کند؛ دست رباتیک

دارای دوربین‌ های سه بعدی است که توسط آنها قادر به مشاهده اطراف است و می‌تواند اشیاء را مشاهده

کرده، برداشته و لمس کند؛ ضمن اینکه دیگر دانشمندان نیز می‌توانند برای آزمایشات و تجربیات بعدی از

آن استفاده بهینه کنند برای مثال برای توسعه یک پروتز می‌تواند استفاده شود.

آن‌ها گفتند: ما هنوز در حال بررسی تمامی احتمالاتی که می‌تواند این دست ارائه دهد، هستیم؛ حتی می‌تواند

در مکانی غیر قابل دسترس نیز استفاده شود و اشیاء را بردارد.

این دست قادر به انجام 20 فعالیت است و سنسورهای لمسی فوق العاده حساس در نوک انگشتان آن کار گذاشته

شده است؛ این دست با استفاده از رابط‌های استاندارد صنعتی ساخته شده است و به عنوان یک ابزار از راه دور

قادر به انجام عملیات است.