ساخت ربات

آدم های فلزی که مانند ما انسانها توانایی انجام هر کاری را دارند و از انسان قویتر و در برخی موارد باهوش تر هستند
و در آینده بر انسان ها حکومت خواهند کرد. این تصور بیشتر ما از ربات میباشد.
اما در اصلاح این تصور باید بیان داشت که در تعریفی ساده هر وسیله ای که برای راحتی کار انسان ساخته شود و
به صورت هوشمند و یا نیمه هوشمند عمل کند ربات می باشد.
این وسیله لزوما شبیه ما انسان ها نیست گاهی
بیشتر از دو پا دارد و یا شاید به جای پا چرخ داشته باشد.
ممکن است یک ربات فقط یک دست داشته باشد.

تمام اینها ربات نامیده میشوند. برخی از این ربات ها به صورت اتوماتیک عمل میکنند
یعنی بدون کمک انسان کار خود را انجام میدهند.
برخی از ربات ها در انجام وظایف خود نیاز به کمک انسان دارند
و میتوانند بخشی از فعالیت خود را به صورت هوشمند انجام دهند.
برخی دیگر از رباتها فقط با کمک انسان کارها را انجام میدهند و به تنهایی کاری نمی کنند.
آیا تمام وسایلی که در اطراف ما هستند
و به ما کمک میکنند مانند جارو برقی ، همزن و … ربات هستند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت شاید به نوعی بتوان نام ربات بر این وسایل گذاشت اما عملکرد آنها به قدری
شناخته شده است که این وسایل نام مخصوص به خود را دارند و ما آها را با نام خود میشناسیم.
برای ساخت ربات ها باید عوامل گوناگونی را مد نظر قرار دهیم که در ادامه به بررسی برخی از این عوامل میپردازیم.

وظایف ربات ها

ربات ها وظایف گوناگونی دارند برخی از آنها ممکن است در کارهای منزل به ما کمک کنند ،
بعضی از رباتها در کارخانه ها به ما کمک میکنند ،
بعضی از رباتها در کشاورزی یا پزشکی به ما کمک میکنند
و خیلی از موارد دیگر که ربات ها به ما کمک میکنند.
اما برخی از ربات ها را ما انسانها میسازیم تا با آنها بازیهای مختلفی انجام دهیم
و کاربرد آنها در بازیها و سرگرمیها میباشد مانند ربات های فوتبالیست و …
اما این رباتها به غیر از تفریح و سرگرمی کاربرد دیگری دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت برخی از رباتهایی که به ما انسانها در زمینه های مختلف کمک میکنند
ایده ی اصلی خود را از ربات های تفریحی گرفته اند.
در واقع برای این که تمام افراد فرصت این را داشته باشند
که ایده های خود را آزمایش کنند ساخت رباتهایی در زمینه سرگرمی رواج پیدا کرد.

روش ساخت ربات

ابتدا قبل از هر چیزی باید مشکل را خوب شناسایی کنیم.
به عنوان مثال از ما میخواهند یک قطعه را جابجا کنیم
اولین سوالی که در ذهن ایجاد میشود این است که شکل این قطعه چگونه است؟
ابعاد آن چه مقدار است؟ در چه سطحی باید جابجا شود ؟ آیا میتوان آن را هل داد ؟ و …..
همانطور که در مثال بالا میبینید باید ابتدا مسئله را به طور کامل شناسایی کنیم.

در مرحله بعدی باید ببینیم چه ابزاری در اختیار داریم که در راستای حل این مشکل میتواند به ما کمک کند.
این ابزار را به دقت شناسایی میکنیم و با توجه به آنها یک طرح اولیه در ذهن خود میسازیم.
اگر بتوانید این طرح را روی کاغذ نقاشی کنید میتواند به شما در ادامه مسیر کمک کند.
حال ایده خود را پیاده سازی میکنیم. توجه داشته باشید در این مرحله ممکن است مجبور شوید
چندین با طرح خود را عوض کنید.

زیرا آنچه در ذهن شما وجود دارد
ممکن است در واقعیت به صورت کامل نتیجه ندهد
و با تغییر بخشهایی از آن میتوانید طرح خود را بهتر کنید.
پس از این مراحل و تکمیل ساخت ربات باید آن را آزمایش کنید
تا کارایی آن را ببینید باز هم ممکن است اشکالاتی را در طرح خود ببینید و مجبور باشید آنها را اصلاح کنید.
توجه داشته باشید همواره ممکن است راه بهتری به ذهن شما برسد و هیچ گاه ایده های جدید پایانی ندارد.