جلسه

فعالیت

اهداف

جلسه 1

بررسی پک ربات دانش ­آموزان توسط هر یک از آنها ، ساخت شکل های ساده هندسی توسط دانش آموزان

آشنایی کلی با قطعات و نکات ایمنی در مورد نگهداری آنها و آموزش استفاده از ابزار گوناگون

جلسه 2

تعریف مسئله صندلی و حل آن

آشنایی با مسئله و چگونگی حل آنها

جلسه 3

حل مسئله میز

آشنایی با نحوه ­ی حل مسائل ، اتصال صحیح قطعات

جلسه 4

تصویر کردن اشکال طراحی شده روی جدول chalik

الگویابی ، خواندن جدول ، شمارش اعداد

جلسه 5

الگویابی اشکال ساده

آشنایی با مفهوم تقارن

جلسه 6

کار با چرخدنده های ساده

آشنایی با چرخدنده ها و نحوه استفاده از آنها و نحوه اتصال شفت و بوش

جلسه 7

ساخت مکانیزم شوتر ربات فوتبالیست به صورت دستی

شناخت قوانین حاکم بر چرخدنده ها

جلسه 8

برگزاری مسابقه کلاسی با مکانیزم شوتر ( شوت کردن توپ پینگ پنگ به سمت دروازه ای کوچک و هر دانش آموز 10 ضربه )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه 9

ساخت گریپر دستی ساده مدل 1

شناخت قوانین حاکم بر چرخدنده ها

جلسه 10

برگزاری مسابقه کلاسی با مکانیزم گریپر ( هر دانش آموز با گریپر ساخته شده لیوان های آب را به میزان 10 متر حمل میکند و به مقصد می­رساند )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه 11

ساخت گریپر دستی برای حمل یک مکعب به ابعاد 5 سانتی­متر توسط دانش آموز

در این تمرین هدف تقویت خلاقیت دانش آموز می­باشد

جلسه 12

ساخت همزن ساده دستی مدل 1

آشنایی با مفهوم افزایش سرعت توسط چرخدنده ها

جلسه 13

ساخت همزن دستی مدل 2

مقایسه با همزن مدل یک و تعریف تفاوت آنها

جلسه 14

ساخت همزن دستی مدل 2

مقایسه با همزن مدل یک و تعریف تفاوت آنها

جلسه 15

معرفی رباتیک

شناخت درست و درک صحیح از مفهوم رباتیک

جلسه 16

ساخت شاسی ساده ربات توسط قطعات chalik

آشنایی با نحوه اتصال قطعات به گیربکس

جلسه 17

تعریف مسئله حمل اشیا گوناگون ( به شکل هل دادن ) توسط ربات و ساخت ربات ( از الگو )

با توجه به مفاهیم قبلی هر دانش آموز با خلاقیت خود ربات خود را طراحی کرده و می سازد

جلسه 18

تعریف مسئله حمل اشیا توسط ربات و ساخت ربات ( از الگو )

با توجه به مفاهیم قبلی هر دانش آموز با خلاقیت خود ربات خود را طراحی کرده و می سازد

جلسه 19

اتصال قطعات الکترونیکی

آموزش راه اندازی و نحوه حرکت ربات

جلسه 20

برگزاری مسابقه کلاسی رباتیک ( برای آشنایی بیشتر با انواع مسابقات طراحی شده با ما تماس بگیرید )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه 21

شروع به کار ساخت ربات رالی ، ساخت شاسی اصلی

مهمترین هدف از ساخت این ربات تسلط کامل دانش ­آموزان بر کنترل و حرکت ربات می­باشد

جلسه 22

مشخص کردن تعدادی محدود قطعه توسط مربی برای طراحی ربات ( بدون الگو )

استفاده بهینه از قطعات ، تقویت خلاقیت

جلسه 23

ادامه ساخت ربات و اصلاحات آن ( بدون الگو )

استفاده بهینه از قطعات ، تقویت خلاقیت

جلسه 24

اتصال قطعات الکترونیکی

راه اندازی و نحوه حرکت و کنترل ربات ربات

جلسه 25

برگزاری مسابقه کلاسی رباتیک ( برای آشنایی بیشتر با انواع مسابقات طراحی شده با ما تماس بگیرید )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه 26

ساخت مکانیزم تعادلی الاکلنگ بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

جلسه 27

ساخت یک قایق بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

جلسه 28

ساخت یک تفنگ بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

طرح درستوجه : در این طرح درس در طول سه جلسه پایانی مفاهیم جدیدی انتقال نمی­ یابد و معلمینی که از برنامه­ ی درسی خود عقب مانده­ اند می­توانند از این سه جلسه صرف نظر کنند. در طول این سه جلسه هدف اصلی تقویت قوه­ ی تخیل و تجسم سه بعدی و خلاقیت دانش ­آموز و استفاده از آموخته­ های قبلی می­باشد.

.