جلسه

فعالیت

اهداف

جلسه ۱

بررسی پک ربات دانش ­آموزان توسط هر یک از آنها ، ساخت شکل های ساده هندسی توسط دانش آموزان

آشنایی کلی با قطعات و نکات ایمنی در مورد نگهداری آنها و آموزش استفاده از ابزار گوناگون

جلسه ۲

تعریف مسئله صندلی و حل آن

آشنایی با مسئله و چگونگی حل آنها

جلسه ۳

حل مسئله میز

آشنایی با نحوه ­ی حل مسائل ، اتصال صحیح قطعات

جلسه ۴

تصویر کردن اشکال طراحی شده روی جدول چالیک

الگویابی ، خواندن جدول ، شمارش اعداد

جلسه ۵

الگویابی اشکال ساده

آشنایی با مفهوم تقارن

جلسه ۶

کار با چرخدنده های ساده

آشنایی با چرخدنده ها و نحوه استفاده از آنها و نحوه اتصال شفت و بوش

جلسه ۷

ساخت مکانیزم شوتر ربات فوتبالیست به صورت دستی

شناخت قوانین حاکم بر چرخدنده ها

جلسه ۸

برگزاری مسابقه کلاسی با مکانیزم شوتر ( شوت کردن توپ پینگ پنگ به سمت دروازه ای کوچک و هر دانش آموز ۱۰ ضربه )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه ۹

ساخت گریپر دستی ساده مدل ۱

شناخت قوانین حاکم بر چرخدنده ها

جلسه ۱۰

برگزاری مسابقه کلاسی با مکانیزم گریپر ( هر دانش آموز با گریپر ساخته شده لیوان های آب را به میزان ۱۰ متر حمل میکند و به مقصد می­رساند )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه ۱۱

ساخت گریپر دستی برای حمل یک مکعب به ابعاد ۵ سانتی­متر توسط دانش آموز

در این تمرین هدف تقویت خلاقیت دانش آموز می­باشد

جلسه ۱۲

ساخت همزن ساده دستی مدل ۱

آشنایی با مفهوم افزایش سرعت توسط چرخدنده ها

جلسه ۱۳

ساخت همزن دستی مدل ۲

مقایسه با همزن مدل یک و تعریف تفاوت آنها

جلسه ۱۴

ساخت همزن دستی مدل ۲

مقایسه با همزن مدل یک و تعریف تفاوت آنها

جلسه ۱۵

معرفی رباتیک

شناخت درست و درک صحیح از مفهوم رباتیک

جلسه ۱۶

ساخت شاسی ساده ربات توسط قطعات چالیک

آشنایی با نحوه اتصال قطعات به گیربکس

جلسه ۱۷

تعریف مسئله حمل اشیا گوناگون ( به شکل هل دادن ) توسط ربات و ساخت ربات ( از الگو )

با توجه به مفاهیم قبلی هر دانش آموز با خلاقیت خود ربات خود را طراحی کرده و می سازد

جلسه ۱۸

تعریف مسئله حمل اشیا توسط ربات و ساخت ربات ( از الگو )

با توجه به مفاهیم قبلی هر دانش آموز با خلاقیت خود ربات خود را طراحی کرده و می سازد

جلسه ۱۹

اتصال قطعات الکترونیکی

آموزش راه اندازی و نحوه حرکت ربات

جلسه ۲۰

برگزاری مسابقه کلاسی رباتیک ( برای آشنایی بیشتر با انواع مسابقات طراحی شده با ما تماس بگیرید )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه ۲۱

شروع به کار ساخت ربات رالی ، ساخت شاسی اصلی

مهمترین هدف از ساخت این ربات تسلط کامل دانش ­آموزان بر کنترل و حرکت ربات می­باشد

جلسه ۲۲

مشخص کردن تعدادی محدود قطعه توسط مربی برای طراحی ربات ( بدون الگو )

استفاده بهینه از قطعات ، تقویت خلاقیت

جلسه ۲۳

ادامه ساخت ربات و اصلاحات آن ( بدون الگو )

استفاده بهینه از قطعات ، تقویت خلاقیت

جلسه ۲۴

اتصال قطعات الکترونیکی

راه اندازی و نحوه حرکت و کنترل ربات ربات

جلسه ۲۵

برگزاری مسابقه کلاسی رباتیک ( برای آشنایی بیشتر با انواع مسابقات طراحی شده با ما تماس بگیرید )

لذت بردن از وسایل ساخته شده توسط دانش آموز در طول بازی

جلسه ۲۶

ساخت مکانیزم تعادلی الاکلنگ بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

جلسه ۲۷

ساخت یک قایق بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

جلسه ۲۸

ساخت یک تفنگ بدون الگو

تقویت تجسم فضایی ، تقویت قوه تخیل ، افزایش میزان دقت به محیط اطراف ، استفاده از آموخته­ ها قبلی

طرح درستوجه : در این طرح درس در طول سه جلسه پایانی مفاهیم جدیدی انتقال نمی­ یابد و معلمینی که از برنامه­ ی درسی خود عقب مانده­ اند می­توانند از این سه جلسه صرف نظر کنند. در طول این سه جلسه هدف اصلی تقویت قوه­ ی تخیل و تجسم سه بعدی و خلاقیت دانش ­آموز و استفاده از آموخته­ های قبلی می­باشد.

.