قسمت های مختلف ربات

یک ربات از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. در این پست قسمت های مختلف ربات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- قسمت مکانیکی :

این قسمت از ربات به عنوان محرک ربات عمل میکند و در رباتهای مختلف بنا بر عملکردشان متفاوت میباشد.
همان طور که اشاره شد رباتهای اولیه تماما از قسمتهای مکانیکی ساخته میشدند. این قسمتها به گونه ای در
کنار هم قرار میگرفتند که ربات در نهایت کار مورد نظر را انجام میداد. در ربات های چالیک با این قسمت ها
آشنا خواهیم شد و باید قطعات چالیک را برای رسیدن به طراحی مورد نظر به شکل مناسبی در کنار هم قرار دهیم.

2- قسمت الکترونیکی

از سال 1940 به بعد استفاده از قطعات الکترونیکی در رباتها رواج یافت ، استفاده از این قطعات باعث شد تا
کارایی رباتها بالاتر رود و حجم آنها نیز کاهش یابد. با پیشرفت بشر در زمینه ی قطعات الکترونیکی رباتها نیز به
شکل قابل ملاحظه ای پیشرفت کردند به شکلی که امروزه صحبت از برقراری ارتباط میان انسان و ماشین است.
در ربات های چالیک نیز قسمت های الکترونیکی جز جدا نشدنی ربات ها می باشد

3- قسمت کامپیوتری

فهم زبان انسان به طور مستقیم برای ماشینها غیر ممکن میباشد. بشر به منظور حل این مشکل و برقراری
ارتباط با ماشینها از زبانهای برنامه نویسی مختلف که قابل درک و فهم برای ربات است استفاده میکند.
قسمتهای کامپیوتری ربات در واقع روح ربات میباشد و وظایف و عملکردد آن را مشخص میکند.
در قسمت های رباتیک پیشرفته شما با انواع زبان های برنامه نویسی آشنا خواهید شد .
دانشجویان زیادی سراسر دنیا در این رشته ها مشغول به تحصیل میباشند.
این سه بخش به عنوان بخشهای اصلی علم رباتیک شناخته میشوند و برای ساخت یک
ربات نیاز است تا از همه ی آنها اطلاع داشته باشیم.
کسب مهارت در هر یک از این علوم نیاز به ممارست و تلاش فراوان دارد. با استفاده از محصولات
چالیک میتوانید به طور مقدماتی با هر یک از این علوم آشنا شوید به طوری که ساخت یک ربات ساده
را به تنهایی از ابتدا تا انتها تشریح کرده و توانایی ساخت آن را در صورت شرکت در دوره های مهارتی
مربوطه کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانید به برخی از جزوات آموزشی این مجموعه
مراجعه کنید تا اطلاعات کاملتری در زمینه ی علم رباتیک و محصولات چالیک کسب کنید.
قسمت های مختلف ربات