قطعه

تعداد

المان11 چالیک

29قطعه

المان5چالیک

29قطعه

پین سبز چالیک

70 قطعه

پین 90 چالیک

20قطعه

شفت چالیک

15قطعه

بوش چالیک

20قطعه

چرخدنده بزرگ چالیک

5قطعه

چرخدنده کوچک چالیک

4 قطعه

پین قرمز چالیک

15 قطعه

آچار چالیک

1 قطعه

قطعات ساخت رباتها ی موجود در بسته سطح 197

در جدول بالا مجموع قطعات ساخت رباتها ی موجود در بسته سطح 197  را مشاهده می فرمایید. با استفاده از این قطعات می توانید چندین مدل ربات مختلف و نیز چندین مدل وسایل متحرک بسازید این بسته ربات دارای بش از 30 ساعت طرح درس آموزشی می باشد و از این جهت بسیار مناسب برای مراکز آموزشی می باشد. توجه نمایید که طرح درس و جزوات کامل این محصول در اختیار نمایندگی ها قرار می گیرد. برای دریافت نمایندگی به صفحه پذیرش نمایندگی مراجعه نمایید.
ساخت رباتها