​​​​​​​

قطعه

تعداد

المان11 چالیک

31 قطعه

 المان5چالیک

22 قطعه

پین سبز چالیک

70 قطعه

پین قرمز چالیک

20قطعه

پین 90 چالیک

20 قطعه

 

11 قطعه

 بوش چالیک

12 قطعه

چرخدنده بزرگ چالیک

5 قطعه

چرخدنده کوچک چالیک

3 قطعه

چرخ دنده حلزونی چالیک

1 قطعه

 آچار چالیک

1 قطعه

گیربکس تک محور

1 قطعه

14

0 قطعه

برد تک کانال

1 قطعه

22

0 قطعه

15

1 قطعه

قطعات ساخت ربات موجود در بسته سطح 297

در جدول بالا مجموع قطعات ربات موجود در بسته سطح 297 چالیک را مشاهده می فرمایید. با استفاده از این قطعات می توانید چندین مدل ربات مختلف و نیز چندین مدل وسایل متحرک بسازید این بسته ربات دارای بش از 30 ساعت طرح درس آموزشی می باشد و از این جهت بسیار مناسب برای مراکز آموزشی می باشد. توجه نمایید که طرح درس و جزوات کامل این محصول در اختیار نمایندگی ها قرار می گیرد. برای دریافت نمایندگی به صفحه پذیرش نمایندگی مراجعه نمایید.قطعات ساخت ربات