قطعات ربات

تعداد

المان11 چالیک

19 قطعه

المان5چالیک

18 قطعه

پین سبز چالیک

65 قطعه

پین قرمز چالیک

37 قطعه

پین 90 چالیک

18 قطعه

8 قطعه

بوش چالیک

5 قطعه

چرخدنده بزرگ چالیک

3 قطعه

چرخدنده کوچک چالیک

2 قطعه

چرخ دنده حلزونی چالیک

1 قطعه

1 قطعه

گیربکس تک محور

1 قطعه

14

2 قطعه

5

0 قطعه

22

1 قطعه

15

1 قطعه

قطعات ربات موجود در بسته سطح 397

در جدول بالا مجموع قطعات ربات موجود در بسته سطح 397  را مشاهده می فرمایید. با استفاده از این قطعات می توانید چندین مدل ربات مختلف و نیز چندین مدل وسایل متحرک بسازید این بسته ربات دارای بش از 30 ساعت طرح درس آموزشی می باشد و از این جهت بسیار مناسب برای مراکز آموزشی می باشد. توجه نمایید که طرح درس و جزوات کامل این محصول در اختیار نمایندگی ها قرار می گیرد. برای دریافت نمایندگی به صفحه پذیرش نمایندگی مراجعه نمایید.
قطعات ربات