محصولات چالیک موجب تقویت هوش

محصولات چالیک برای افراد بالای 7 سال مناسب می باشد.
البته برای کار با این قطعات برای کودکان 7 ساله نیاز به آموزش و راهنمایی می باشد
اما برای کودکان با سن بیشتر از 7 سال امکان کار با این محصول از روی راهنمای کار وجود دارد.
این محصول همچنین می تواند برای گروه های سنی بالاتر مورد استفاده قرار گیرد
به عنوان مثال ابزار مناسبی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه ها می باشد.
با این محصول شما می توانید هزاران ایده گوناگون را خلق کنید. همچنین ساخت ربات های متنوع با این قطعات امکانپذیر است.