المان های قطعات ساخت رباتیک

المان 11

این المان با 11 خانه در حال حاضر بلندترین المان سازه های رباتیک چالیک می باشد.
المان ها جز اصلی قطعات ساخت ربات می باشد. انواع مختلفی از ربات و سازه های مکانیکی را میتوان با این قطعات ساخت.
12

المان 5

این المان با 5 خانه کوتاهترین المان سازه های چالیک میباشد. مانند المان 11 در رنگهای متنوعی موجود میباشد.
13

سازه های اتصال رباتیک

پین ساده

این پین به شکل یک مکعب مستطیل ساده میباشد. جهت اتصال المانها به صورت ساده از آن استفاده میشود.
شیاری که روی این پینها وجود دارد این امکان را فراهم میکند تا به وسیله آچار بتوان آن را از خانه هایی که روی المان قرار گرفته خارج کرد.
توجه داشته باشید که این پین تا نیمه روی یک خانه فرو میرود و نیمه دیگر آن وارد خانه ی دیگری روی المانی دیگر میشود.
19

پین 90

این پین برای اتصال المانها به یکدیگر استفاده میشود. فرق آن با المانهای ساده این است که با استفاده از این پین میتوان جهت المانها نسبت به یکدیگر را 90 درجه تغییر داد.
18

آچار

با استفاده از آچار میتوان پین ساده و همچنین پین 90 را از داخل المانها خارج کرد.
4

برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از قطعات رباتیک چالیک می توانید جزوات و فایلهای راهنما را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید.
در پستهای بعدی به معرفی سایر قطعات رباتیک چالیک می پردازیم.
برای آشنایی بیشتر با محصولات ما پستهای بعدی را دنبال نمایید.