ربات WALL-E

 • این ربات بازوهایی قابل باز و بسته شدن دارد
 • از ویژگی چرخدنده های ساده در ساخت این ربات استفاده شده است
 • برای ساخت این ربات از سه موتور استفاده شده است
 • با توجه به نوع دهانه بازوی ربات ، این ربات توانایی حمل اجسام گوناگون را دارد
 • با این ربات مسابقات و چالش های متنوعی می توان تعریف نمود

ربات نابودگر 1

 • در ساخت این ربات از چرخدنده حلزونی استفاده شده است
 • میزان افزایش قدرت موتور با استفاده از چرخدنده حلزونی مشهود است
 • چرخدنده حلزونی با استفاده از یک موتور حرکت کرده و با توجه به نوع ارتباط چرخدنده ها دو بازو را حرکت می دهد
 • میزان کاهش سرعت موتور با چرخدنده حلزونی مشهود است
 • این ربات را می توان در جنگ ربات ها استفاده کرد

ربات انتقال دهنده 1

 • در این ربات از سیستم چرخدنده حلزونی به صورت افقی استفاده شده است
 • از سیستم اهرم ها نیز برای بخش بازوی ربات استفاده شده است
 • بازوی ربات می تواند به سمت بالا و پایین حرکت کند
 • بازوی ربات توانایی هل دادن اجسام مختلف حتی اجسام گرد را دارا می باشد
 • با این ربات می توانید یک توپ را از مبدا دقیقا به نقطه مقصد انتقال دهید

ربات لیفتراک

 • این ربات مانند یک لیفتراک واقعی طراحی شده است و توانایی حمل و بلند کردن اشیا گوناگون را دارد
 • برای ساخت این ربات از سیستم قرقره استفاده شده است
 • در این ربات حرکت دورانی موتور به حرکت خطی تبدیل می شود
 • این ربات با استفاده از یک دسته کنترل شش کاناله هدایت می شود
 • با این ربات می توان چالش ها و مسابقات جذابی تعریف نمود

ربات لدر

 • از لدر در واقعیت برای بلند کردن و جابجا کردن اجسام استفاده می شود
 • این ربات مانند یک لدر واقعی توانایی بلند کردن و جابجا کردن اشیا گوناگون را دارد
 • سیستم انتقال قدرت این ربات با استفاده از چرخدنده های ساده و حلزونی طراحی گردیده است
 • فیلم عملکرد این ربات و سایر محصولات چالیک را می توانید در بخش فیلم های برگزیده مشاهده کنید
 • در یک چالشی که برای این ربات تعریف شده هر شخص باید در کمترین زمان چند شی را از جای خود بلند کرده و در مکان مشخصی قرار دهد

آسانسور

 • قرقره ها یکی از وسایلی است که امروزه برای راحتی کار ما کاربرد های فراوانی دارد
 • انتقال نیرو با قرقره ها را شاید در طول روز در جاهای مختلفی ببینید
 • آسانسور یکی از وسایلی است که در آن از قرقره ها استفاده می شود
 • آسانسور ساخته شده با قطعات چالیک با استفاده از قرقره و چرخدنده نیرو را منتقل میکند
 • با ساخت این آسانسور نحوه استفاده از قرقره ها را خواهیم آموخت

دروازه قلعه

 • همواره راه های گوناگونی برای طراحی سیستم باز شدن یک در وجود دارد
 • دروازه ی بعضی از قلعه ها در گذشته با حرکت به سمت بالا باز می شد
 • دروازه ای که با قطعات chalik شبیه سازی شده مانند دروازه ی قلعه های قدیمی است
 • برای انتقال نیرو در این دروازه از چرخدنده های ساده استفاده شده است
 • آیا می توانید یک در با سیستمی متفاوت برای باز و بسته شدن بسازید