پوست انسان حاوی سلول های عصبی حساس است که فشار، دما و سایر احساسات را تشخیص می دهد

که باعث می شود تا تعاملات لمسی با محیط زیست برقرار شود. دانشمندان به منظور کمک به روباتها و

دستگاههای پروتز برای دستیابی به این توانایی ها، تلاش می کنند پوست های الکترونیکی را توسعه دهند.

در حال حاضر محققان یک روش جدید را در مواد و مصارف کاربردی ACS ارائه می دهند که یک پوست

الکترونیکی فوق العاده، قابل انعطاف را ایجاد می کند که می تواند برای انواع مختلف تعاملات انسان و

دستگاه استفاده شود.

پوست الکترونیکی می تواند برای بسیاری از برنامه های کاربردی، از جمله دستگاه های پروتز،

مانیتورهای پوشیدنی، روباتیک و واقعیت مجازی استفاده شود. یک چالش عمده این است که مدارهای الکتریکی

فوقالعاده را بر روی سطوح پیچیده 3D انتقال داده و پس از آن الکترونیک به اندازه کافی قابل انعطاف و

انعطاف پذیر باشد تا بتواند حرکت کند. بعضی از دانشمندان برای این منظور تاتوهای الکترونیکی انعطاف

پذیری تولید کرده اند، اما تولید آنها به طور معمول آهسته و گران است و نیاز به روش های ساخت اتاق های

خالی مانند فوتولیتوگرافی دارد. محمود توکلی، کارامل مجیدی و همکارانش خواستار توسعه یک روش سریع،

ساده و ارزان برای تولید مدارهای نازک با میکروالکترونیک مجتمع شدند.

در رویکرد جدید، محققان یک الگو مدار را بر روی یک ورق کاغذ خال کوبی انتقال با یک پرینتر لیزری

رایانه ای معمولی طراحی کردند. سپس قالب را با رب نقره پوشانده بودند که فقط به جوهر تونر چاپ شده بستگی

داشت. در بالای رب نقره، تیم یک آلومینیوم مایع فلزی گالیم-ایندیو را سپری کرد که هدایت الکتریکی و انعطاف پذیری

مدار را افزایش داد. در نهایت، آنها الکترونیک خارجی مانند میکروچیپ ها را با یک “چسب” رسانا ساخته شده از

اجزای مغناطیسی عمودی که در یک ژل پلیووییل الکل قرار گرفته اند، اضافه کردند. محققان تاتو الکترونیکی را به

اشیاء مختلف انتقال دادند و چندین کاربرد جدید از روش جدید را نشان دادند، مانند کنترل بازوی پروتز ربات، نظارت

بر فعالیت عضلات اسکلتی انسان و استفاده از حسگرهای نزدیکی به یک مدل سه بعدی دست.