‎چرا نیاز به یادگیری علم رباتیک هست ؟
علم رباتیک می
توان گفت : علم طراحی و ساخت ربات ، نگهداری و تعمیر ربات ها است.

امروزه کارخانه های بزرگ به سمت تمام رباتیک شدن پیش می روند و در کشورهای صنعتی

کمتر کارخانه بزرگی را می توان دید که در داخل آنها از ربات استفاده نشود ، مثل ربات های

رنگ پاش و جوش کار در کارخانه های اتومبیل سازی استفاده میشود .
جایگاه در آینده چیست ؟ .. بخاطر اینکه

که هر روز دارد توسعه پیدا میکند و استفاده از آن بخاطر کم کردن هزینه تولید داد هر روز

رایج تر میشود ، به همین دلیل شما میتوانید با یاد گیری آن در صنعت آینده جایگاه خوبی داشته

باشید .
امروزه بسیاری از کارها توسط ربات ها بدون دخالت انسان انجام میشود .بعضی از اوقات نیاز

است که انسان کار های انجام بدهد که توانی انجام آنها را ندارند یا انجام این کارها سخت است

مثل بلند کردن یک وسیله سنگین ، کارهای دیگر هم هست که برای ادم ها ضرر یا خطر دارد

مانند نظارت بر تاسیسات انرژی هسته ‌ای یا جستجو در یک آتش ‌فشان ، بعضی کار های دیگه

خسته کننده هست مانند انجام دادن یک کار چندین بار در یک روز که باعث خستگی میشود.