­

ربات Skaterbot: ربات اسکیت باز هوشمند

ربات Skaterbot یک ربات اسکی باز هوشمند بوده که طراحی چرخ و پاهای آنبگونه‌ایست که می‌تواند تعادل خود را حفظ کند در حالی که اسکیت روی یخ هموار می‌شود.

توسط |فوریه 24th, 2019|رباتیک, علمی|بدون دیدگاه

ربات Handiblox: ربات آموزشی هوشمند

ربات Handiblox یک ربات آموزشی هوشمند بوده که می‌تواند کودکان شما را به برنامه‌ریزیو جنبه‌های آموزشی ترغیب نماید.

توسط |فوریه 20th, 2019|رباتیک, علمی|بدون دیدگاه

ربات OroBot… فسیل رباتیک هوشمند

ربات OroBot یک فسیل رباتیک هوشمند بوده که با در اختیار داشتن شبیه‌ساز رایانه‌ایو نمونه‌هایی از فسیل جانور مورد بحث، رباتی طراحی کردند که تمام رفتارهای حرکتی سمندرباستانی را عیناً تکرار می‌کند

توسط |فوریه 6th, 2019|رباتیک, علمی|بدون دیدگاه