ربات Skaterbot: ربات اسکیت باز هوشمند

ربات Skaterbot یک ربات اسکی باز هوشمند بوده که طراحی چرخ و پاهای آنبگونه‌ایست که می‌تواند تعادل خود را حفظ کند در حالی که اسکیت روی یخ هموار می‌شود.