محصولات چالیک مناسب چه گروه سنی می باشد

محصولات چالیک موجب تقویت هوش محصولات چالیک برای افراد بالای 7 سال مناسب می باشد. البته برای کار با این قطعات برای کودکان 7 ساله نیاز به آموزش و راهنمایی می باشد اما برای کودکان با سن بیشتر از 7 سال امکان کار با این محصول از روی راهنمای کار وجود دارد. این محصول همچنین [...]