­

انواع اهرم

بررسی انواع اهرم نوع اول انواع اهرم ها وجود دارند که در واقع کار هر یک از آنها این می باشد که انجام کار ها را برای ما ساده تر می کنند . در این بخش با انواع اهرم نوع اول آشنا خواهیم شد. حالت اول اهرم نوع اول در این حالت تکیه گاه در [...]

بازوی صنعتی

بازوی صنعتی امروزه در بخش های مختلف صنعتی ، پزشکی و ... کاربرد فراوان دارد. این بازوها در اندازه های مختلف و اشکال گوناگون برای کاربردهای گوناگون ساخته می شوند. بازوی صنعتی و کاربرد آن بازوی رباتیک صنعتی نقش بسزایی در اتوماسیون کارخانه های داشته و روز به روز کاربرد بیشتری دارند. انواع و اقسام [...]