توضیحات پروژه

ربات انتقال دهنده 2

یکی از وظایفی که همواره ما انسان ها از ربات ها انتظار داریم انتقال اجسام
گوناگون می باشد. در برخی محیط ها حضور انسان غیر ممکن می باشد
مانند سیارات دیگر و یا حضور در محیط هایی دارای تشعشعات خطرناک که
حضور انسان در چنین مکان هایی غیر ممکن و یا بسیار خطرناک است.
در چنین مواردی ربات ها کمک بزرگی به ما انسان ها می کنند. ما می توانیم
با استفاده از ربات ها اجسام گوناگو را در این محیط ها جابجا نماییم و حتی وظایف دیگر
را به عهده ربات ها بگزاریم.
توجه داشته باشید که ربات هایی که وظیفه جابجایی اجسام را بر عهده دارند با توجه
به نوع طراحی آنها امکان انتقال اجسام گوناگون را دارند و با تغییر این طراحی
توانایی آنها نیز تغییر پیدا خواهد کرد.. آموزش رباتیک مستلزم آشنایی با تمام
این مکانیزم ها می باشد.در ادامه با برخی ویژگی های ربات انتقال دهنده 2 آشنا میشویم.

رباتی که در این بخش ساخته ایم با استفاده از دو موتور تک محور حرکت خواهد کرد.
این ربات توانایی جابجا کردن اجسام و انتقال به نقطه ای دیگر را خواهد داشت.
ربات انتقال دهنده 2 تفاوت های اساسی با مدل 1 از این نوع ربات ها دارد که همین امر
سبب شده تا توانایی این دو ربات برای انتقال اجسام گوناگون متفاوت باشد.