توضیحات پروژه

ربات جنگجو

ربات جنگجو ی نابودگر 1 با دستان پر قدرتی که در ابتدا و انتها دارد حریف خطرناکی در جنگ ربات ها می باشد.
همواره توصیه می گردد از دستان پر قدرت این ربات دوری کنید.
همچنین مراقب باشید این ربات شما را در میدان مبارزه غافلگیر نکند.
زیرا با سرنگون کردن این ربات کار تمام نخواهد شد زیرا با دستان پر قدرت خود دوباره به حالت اول باز می گردد.
نوع به کارگیری چرخدنده ها در این ربات توانایی آن را به شدت افزایش داده است
و قدرت فراوانی به این ربات داده است.
معمولا برای مبارزه با این ربات از پهلو به آن حمله می کنند اما در هر صورت باید مراقب دستان این ربات باشید.
میتوانید فیلم عملکرد این ربات را در بخش فیلمهای برگزیده مشاهده کنید.

جنگ ربات ها

در جنگ ربات ها شما همواره می بایست نقاط ضعف حریفان خود را به خوبی شناسایی کنید.
همچنین از نقاط قوت حریف خود تا حد ممکن دوری کنید تا کمتر در معرض خطر باشید.
ربات جنگجو همواره یکی از بخش های جذاب رباتیک محصوب میشود و
علاقه مندان زیادی به این بخش توجه می کنند.