توضیحات پروژه

ربات لیفتراک چالیک

ربات لیفتراک چالیک مانند یک لیفتراک واقعی عمل کرده و می تواند اجسام را از جای خود بلند کرده و در جای جدید
قرار دهد. یکی از مواردی که برای انتقال نیرو استفاده می شود قرقره می باشد که هنگام ساخت این ربات
با این ابزار انتقال نیرو آشنا خواهیم شد.
همچنین تاثیر جاذبه بر اجسام گوناگون را خواهیم دید و با استفاده از این تاثیر ربات خود را خواهیم ساخت.
در این ربان از دو گیربکس دو محوره برای حرکت ربات و از یک گیربکس تک محوره برای انتقال و جابجایی
قسمت انتقال بار استفاده شده است. توجه نمایید که در ساخت این ربات از چرخدنده های ساده نیز برای
انتقال قدرت استفاده شده است. شما می توانید ربات های دیگری با این ویژگی ها در ابعاد متفاوت برای
انتقال بارها با اندازه های بزرگتر استفاده نمایید.