توضیحات پروژه

ربات نابودگر 2 به عنوان یک ربات جنگجو مورد استفاده قرار میگیرد. دستان پر قدرت این ربات
توانایی زیادی به آن خواهد داد

ربات نابودگر 2

در ساخت این ربات از سه چرخدنده حلزونی استفاده شده است که با استفاده از یک ویژگی
جالب این چرخدنده ها توانسته ایم به این ربات حرکت افقی بدهیم.
به دلیل استفاده از چرخدنده ی حلزونی و خاصیت آن
دستان این ربات قدرت بسیار زیادی خواهد داشت و تمام حریفان از دستان پر قدرت این ربات
فرار خواهند کرد.
برای آموزش مراحل ساخت این ربات میتوانید به بخش دانلود دستورالعمل بروید و دستور ساخت آن را دانلود نمایید.