توضیحات پروژه

ربات کاوشگر 1

ربات کاوشگر 1 با به کارگیری دو عدد گیربکس ساخته شده است که یکی از این گیربکس ها
به عنوان محرک ربات و دیگری برای تغییر جهت چرخ های جلویی استفاده خواهد شد.
این ربات با استفاده از یک ویژگی جالب چرخدنده های ساده و کاهش سرعت گیربکس تغییر جهت ساخته شده است.
با استفاده از این ربات می توانید رانندگی خود را امتحان کنید و با حرکت ربات
در مسیر های گوناگون توانایی خود برای کنترل این ربات را افزایش دهید.

ویژگی های آموزشی ربات کاوشگر

آموزش کار با چرخدنده های ساده
نحوه عملکرد دو چرخدنده در ارتباط با یک چرخدنده
آموزش مبحث نسبت و تناسب
تقویت تجسم سه بعدی
آشنایی با مدل های حرکتی ماشین های واقعی