توضیحات پروژه

ربات WALL-E چالیک

این ربات با دستانی که دارد توانایی حمل اجسام را دارد.
بازوهای  ربات WALL-E  میتواند اجسام گوناگون را بلند کرده و سپس جابجا نماید.
استفاده از چرخدنده ها در این پروژه به افزایش مهارت در این زمینه کمک خواهد کرد .
همچنین برای کنترل این ربات باید تمرین کافی داشته باشید.
از این ربات می توانید در جنگ بین ربات ها نیز استفاده نمایید دستان این ربات می تواند ربات حریف را نگه داشته و آن را به عقب براند

قطعات ساخت ربات

برای ساخت این ربات از قطعات رباتیک چالیک استفاده شده است.
برای آشنایی با این قطعات می توانید پست های قبلی را مشاهده نمایید.
همچنین در بخش دانلود دستور کار می توانید راهنمای کار با این قطعات را دانلود نمایید.