توضیحات پروژه

گریپر مدل 2 چالیک

گریپر ها در اندازه ها و مدل های مختلفی موجود می باشد و هر یک کاری انجام میدهد
و برای بلند کردن وسایلی ویژه طراحی میگردند. گریپر مدل 2 چالیک به دلیل شکلی که
دارد برای استفاده به شکل عمودی مناسب می باشد و به دلیل شکل دهانه ی آن
برای بلند کردن اجسام گرد نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
این گریپر دارای یک موتور با سرعت بالا و 2 چرخدنده سایز کوچک و 4 چرخدنده سایز
بزرگ می باشد. چرخدنده های کوچک برای تنظیم سرعت و همچنین تنظیم جهت حرکت
دهانه مورد استفاده قرار می گیرد. این گریپر را می توانید در جرثقیل هایی که
قسمت بلند کردن بار آن به صورت عمودی حرکت می کند مورد استفاده قرار دهید.
با تغییر اندازه دهانه آن میتوانید سایز وسایلی را که با آن میتوانید جابجا کنید
تغییر دهید.