­

ربات کارگر چالیک

, , ,

ربات کارگر دارای یک بازو با دو درجه آزادی مناسب برای بلند کردن اجسام مختلف از روی زمین می باشد و دارای چهار موتور مجزا برای کنترل ربات می باشد

ساخت منجنیق

ساخت منجنیق اهرم ها همیشه کارها را ساده تر می کنند. در پروژه ساخت منجنیق سازنده قصد دارد تا با استفاده از ویژگی اهرم ها یک وسیله که در گذشته و در جنگ ها کاربرد زیادی داشته را شبیه سازی کند. برای آشنایی هر چه بیشتر با ویژگی اهرم ها پیشنهاد میگردد تا پروژه روبرو [...]