­

ربات کارگر چالیک

, , ,

ربات کارگر دارای یک بازو با دو درجه آزادی مناسب برای بلند کردن اجسام مختلف از روی زمین می باشد و دارای چهار موتور مجزا برای کنترل ربات می باشد

جرثقیل ساختمانی چالیک

,

جرثقیل ساخته شده با قطعات چالیک یکی از سازه های نسباتا بزرگ ساخته شده با این قطعات می باشد. طول قسمت بالایی آن 70 سانتیمتر بوده و ارتفاع پایه آن نیز با رعایت اصول ساخت سازه ها قابل افزایش است

ربات لیفتراک

, ,

ربات لیفتراک چالیک مانند یک لیفتراک واقعی عمل کرده و می تواند اجسام را از جای خود بلند کرده و در جای جدید قرار دهد