توضیحات محصول

از این آچار برای خارج کردن پین از داخل المان ها استفاده می شود. قطعات ساخت ربات چالیک بدون نیاز به اتصالات اضافی و تنها با استفاده از پین هایی که به این منظور طراحی گردیده است به یکدیگر متصل می گردند اما برای جدا کردن این اتصالات نیاز به یک ابزار مفید خواهیم داشت. آچار چالیک این امکان را به شما خواهد داد تا این اتصالات را به راحتی از یکدیگر جدا نمایید. این آچار به گونه طراحی گردیده تا شما به راحتی بتوانید از هر دو طرف آن برای جدا کردن اتصالات استفاده نمایید. توجه داشته باشید که فرو رفتگی که روی پین های ساده قرار دارد برای قرار گرفتن زبانه های آچار در آن و خارج کردن پین ها از جای خود می باشد.