توضیحات محصول

از بوش ها می توانید برای مهار کردن قطعات روی شفت استفاده نمایید همچنین می توانید فاصله هایی را که نیاز دارید در جای مناسب برای سایر قطعات چالیک ایجاد نمایید. این قطعه به گونه ای طراحی گردیده که امکان چرخیدن روی شفت را نخواهد داشت و در جای خود روی شفت کاملا ثابت خواهد ماند. بوش ها در صنعت نیز کاربرد های گوناگون و فراوانی دارند و با اشکال و اندازه های گوناگون عرضه می گردند. بوشهای چالیک در اندازه ای متناسب با سایر قطعات ارائه گردیده است که این امر باعث گردیده تا این بوشها کاملا کاربردی گردد و در جاهای مختلف از آنها استفاده می شود.