توضیحات محصول

پین سوراخ دار چالیک

از سوراخ وسط این پین می توانید یک پیچ عبور دهید و قطعاتی مانند گیربکس را از طریق این پیچ به پین متصل کنید و مجموعه مورد نظر خود را برای اتصال به المان ها آماده کنید. همچنین شاید در برخی موارد نیاز داشته باشید که قطعات گوناگون دیگری را به المان ها و قطعات چالیک متصل نمایید در این صورت می توانید از این پین سوراخ دار استفاده نمایید و با استفاده از پیچ و مهره قطعات دیگری را به قطعات چالیک متصل نمایید. توجه داشته باشید که پیچ مناسب برای این قطعه پیچی به قطر سه میلیمتر می باشد و طول آن بنا به مورد استفاده شما می تواند متفاوت باشد.