توضیحات محصول

پین ساده

از پین ساده برای اتصال قطعات گوناگون استفاده می شود باید توجه داشته باشید این پین ها سطح مقطعی به شکل مربع دارند و به همین دلیل برای استفاده روی المان ها مفید می باشد. این نوع از اتصالات چالیک برای اتصال المان ها به صورت ساده کاربرد خواهد داشت و در جاهای مختلف میتوانید از آن استفاده نمایید. این پین به دلیل استحکام مناسبی که ایجاد خواهد کرد المان ها و سایر قطعات ساخت ربات چالیک را بدون نیاز به هیچ اتصال جداگانه در کنار یکدیگر قرار می دهد و همچنین با استفاده از آچار ویژه ای که برای جدا کردن اتصالات در نظر گرفته شده می توانید این اتصالات را به راحتی از هم جدا کنید.