توضیحات محصول

از این پین 90 برای اتصال قطعات گوناگون به صورت عمود بر هم استفاده می شود و به دلیل ویژگی این پین ها می توانید المان ها را نسبت به یکدیگر با زاویه 90 درجه متصل کنید در واقع این پین ها این امکان را به شما می دهد تا زوایای قطعات را نسبت به یکدیگر تغییر دهید. با استفاده هوشمندانه از این پین ها میتوانید المان ها را به اشکال گوناگون به یکدیگر متصل نمایید و در بسیاری از موارد با کمی خلاقیت می توانید اتصال مورد نظر خود را با استفاده از این پین ها پیدا کنید. این پین ها در واقع جز قطعات اتصالات سازه های چالیک می باشد.