توضیحات محصول

چرخدنده حلزونی

چرخدنده حلزونی قابلیت کاهش سرعت و افزایش نیرو به مقدار زیاد را دارد. با استفاده از این چرخدنده همچنین می توانید انتقال نیروی یک جهته ایجاد کنید بدین معنا که به دلیل ویژگی بارز این چرخدنده ها فقط نیرو را در یک به چرخدنده محرک انتقال می دهند و امکان انتقال نیرو به صورت برعکس وجود ندارد. این ویژگی چرخدنده های حلزونی در صنعت کاربد فراوانی دارد. شما نیز با استفاده از این ویژگی می توانید مکانیزم های گوناگونی با قطعات ساخت ربات چالیک بسازید و از این مکانیزم ها در ربات و یا وسایل دیگر استفاده نمایید. برای آشنایی بیشتر با چرخدنده حلزونی و نحوه کار با آن می توانید دستورالعمل های شناخت چرخدنده ها را دانلود نمایید.