توضیحات محصول

چرخدنده چالیک سایز 1

چرخدنده ساده چالیک  قابلیت اتصال به صورت ساده و عمودی را دارد قطر تقریبی این چرخدنده 70 میلیمتر می باشد. امکان اتصال به شفت چالیک را دارد و به دلیل ویژگی منحصر به فردی که دارد و زبانه ای که روی آن وجود دارد امکان چرخیدن روی شفت را ندارد. از ارتباط آن با یک چرخدنده کوچکتر می توانید سرعت و قدرت را به نسبت تعداد دندانه های هر یک از چرخدنده ها تغییر دهید. هر یک از چرخدنده ها بنا به ویژ گی هایی که دارد کاربردی متفاوت خواهد داشت که در مقالات قبلی با کاربرد انواع چرخدنده آشنا شدید.